menu

Over De Uitvinders

Talentontwikkeling met onderzoekend en ontwerpend leren

De avonturen van De Uitvinders stimuleren kinderen om hun talen­ten te ontdekken. Met dit contextrijk programma kunnen kinderen onder­zoekend en ontwerpend leren.

Het omvat creativiteit, techniek, ondernemerschap, samenwerken, presenteren én andere 21st century skills: iedereen kan ontdekken welke talenten hij of zij bezit! Naast de gratis lesbrieven zijn er materiaalpakketten, trainingen, gastlessen en excursies verkrijgbaar voor de beste én leukste resultaten. Met de vakoverschrijdende projecten van De Uitvinders worden veel kerndoelen behandeld.

Van kleuter tot puber

Projecten voor alle groepen – De Uitvinders hebben in de loop der jaren projecten ontwikkeld voor kleuters tot en met leerlingen van het voortgezet onderwijs. De thema’s zijn geïnspireerd op het motto van de uitvinders: uitvindingen die de wereld beter maken… (of gewoon een beetje leuker)

 

Bekijk onze avonturen   Download onze brochure