menu

Voor leerkrachten

Vanaf 2020 is techniek verplicht. Wil je ook je onderwijs ontwikkelen met onderzoekend en ontwerpend leren en 21st century skills? En dat allemaal náást de andere ‘verplichte’ vakken en methodes? Soms lijkt het een onmogelijke opgave. Met de projecten van De Uitvinders heb je een perfect inhoudelijk kader én duidelijke structuur om dit vorm te geven in je klas. Het gaat vanzelf! Als je (team) tóch wat hulp kan gebruiken zijn er trainingen en gastlessen beschikbaar. Samen ontdekken we onze talenten!

Je kunt de lesprogramma’s van De Uitvinders aanvragen via de webshop. Je betaalt dan niets voor de content van de programma’s. Alleen als je materialen (sterk aanbevolen), gastlessen of een training wilt zijn er kosten aan verbonden. Dus… ga naar de webshop, bestel een gratis project en zorg ervoor dat jouw school Techniekpactproof is!

In de kerndoelen is vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan techniekonderwijs. Zo moeten leerlingen leren ‘onderzoek te doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen’ (kerndoel 42) en leren ze ‘oplossingen ontwerpen voor technische problemen’ (kerndoel 45).

In het Techniekpact zijn ambities geformuleerd voor meer techniek in het onderwijs. Een van de ambities is dat in 2020 alle leerlingen structureel Wetenschap & Technologie aangeboden krijgen. Het gaat dan vooral om onderzoekend- en ontwerpend leren. Dat moet vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en samenwerken verder vergroten. Er is geen vaste aanpak. In Nederland mogen scholen zelf hun onderwijs vormgeven. Wat er op zijn minst aan lesstof gegeven moet worden, wordt op landelijk niveau vastgelegd in onderwijsdoelen. Dit zijn de kerndoelen die terug te vinden zijn op de website van SLO. Daar vind je ook een leerplankader W&T.

Met de lesprogramma’s van De Uitvinders werk je aan meerdere kerndoelen, waaronder de kerndoelen 42 en 45. Voor elke groep (1 t/m 8) is er een avontuur beschikbaar. Door het lesprogramma aan alle klassen aan te bieden zorg je voor een structureel aanbod in wetenschap en technologie binnen het curriculum. De lesprogramma’s zijn volledig gebaseerd op onderzoekend en ontwerpend leren. Je werkt dus ook aan de 21ste -eeuwse vaardigheden.

Ervaringen van leerkrachten

Mieke van den Berg

Leerkracht groep 7 van Basisschool D’n Hazennest in Tilburg

“Als je iets gaat bouwen moet je meten en rekenen, maar ook overleggen. Bijvoorbeeld over materiaalgebruik. Juist sociale aspecten zoals het ontdekken en waarderen van elkaars competenties maar ook het omgaan met teleurstelling als jouw idee niet wordt gedragen vormden de verrassende leermomenten van het project.”


Marie José Naaijkens

Leerkracht groep 7/8 van Basisschool Sinte Lucij in Steensel

“Het ene kind legt het accent op het bedenken van iets nieuws, de andere is weer beter in het uitwerken en compleet bouwen van een ontwerp. Weer een ander presenteert het idee. Ieder kind kan binnen de eigen competenties werken.”