menu

Groep 5/6 De Uitvinders en het Grote Mensen Mysterie

Lesprogramma voor: Groep 5/6

Finn wil uitvinder worden. Hij verzamelt apparaten die hij samenvoegt. Maar al zijn creaties mislukken. Met de hulp van Kiki en haar Grote Mensenboek ontdekt Finn dat het niet alleen belangrijk is wát je maakt maar voorál voor wíe je het maakt.

Een project voor basisschool groepen 5 en 6.

Inhoud lespakket