menu

jungledieren-help-robo

jungledieren-help-robo

School: Floralaan


Mijn uitvinding is een robot die gewonden dieren uit de jungle te redden. Hij/Zij kan met middel van sensoren gewonden dieren opsporen en naar een opvangtehuis brengen. Hij/Zij heeft een warmtepantser dus het kan tegen vuur mijn uitvinding kan dus helpen met dieren zoeken bij bosbranden. De uitvinding is voorzien van een hok waarin het dier vervoerd kan worden. Met zijn uitstekbaren armen kan hij/zij bij alle soort dieren.


De voordelen

Met mijn uitvinding kunnen heel veel dieren blijven leven en gered worden zonder mensen in het gevaar te laten lopen.


Meer informatie

mijn uitvinding is goed voor het milieu hij/zij rijd op zonnenpanelen.


Bedacht door

Hallo ik ben Sarah. Ik kom uit Eindhoven. En stem op mij.


Media