menu

A.D.R.A (Anti doofheid robot arm.)

A.D.R.A (Anti doofheid robot arm.)

School: De Opbouw


een geluid geactiveerde robot arm die dove mensen help door gebarentaal te spreken door hulp van de arm zelf.


De voordelen

het is een enorm handige arm die meerdere handen heeft zodat het meerdere uitbeeldingen kan maken.


Meer informatie

een bord van karton, verf, etc. handig voor dove mensen, kost ongeveer 10 euro


Bedacht door

De twee mensen die aan dit project hebben gewerkt zijn: Aeden Sugiarto Karijosemtio en Bryan Franke. We hebben veel samengewerkt en hebben goed de materialen georganizeerd. Top team!


Media