menu

Groep 4/5 De Uitvinders in Afrika

Lesprogramma voor: Groep 4/5

Een Nederlands meisje gaat met haar familie in Afrika wonen. Ze mist haar vriendinnen. Maar als ze het Afrikaanse jongetje Jabali leert kennen, ontdekt ze hoe leuk het is om je eigen speelgoed te maken. Een avontuur waarin de thema’s vriendschap, Afrika, speelgoed, duurzaamheid en recycling centraal staan.

Een project voor basisschool groepen 4 en 5.

Inhoud lespakket