menu

Algemene voorwaarden

Via deze webshop gaat u een overeenkomst aan met Stichting De Ontdekfabriek, gevestigd aan de Torenallee 22 te Eindhoven (Nederland). Het Kamer van Koophandelnummer van Stichting De Ontdekfabriek is 17252300.

Op elke overeenkomst via deze webshop is Nederlands recht van toepassing. Specifiek voor het aangaan van overeenkomsten geldt hetgeen is bepaald in het Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht.

Copyright

Op de via deze webshop aangeboden producten en diensten berust intellectueel eigendom, welke in het bezit is van Inventivv B.V.. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Inventivv B.V. mogen de via deze webshop aangekochte producten en diensten (waaronder gedownloade documenten) worden gekopieerd of gebruikt worden voor wederverkoop in de ruimste zin des woords.